Nyitva: H-Cs: 8:00-20:00, P: 8:00-19:00, Szo: változó

Adatvédelmi Nyilatkozat és Szerzői Jogok

A www.egressydental.hu számára kiemelten fontos a honlap látogatói által megadott személyes adatok védelme.

A fogászati kezelésre való jelentkezés során kért elérhetőségre vonatkozó információkat – melyek a kapcsolattartást szolgálják – a vonatkozó hatályos jogszabályoknak (2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) eleget téve körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Harmadik félnek személyes adatait nem adjuk ki.

1. Adatkezelő, -feldolgozó személye

A fogászati kezelésre való jelentkezéssel összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az Üzemeltető az adatkezelő, és nem vesz igénybe adatfeldolgozót. Az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az Üzemeltető ismerheti meg, ezek az Üzemeltető szerverén kerülnek tárolásra. A technikai hátteret az Üzemeltető biztosítja, a szervereken elhelyezett szoftverek üzemeltetését maga végzi.

2. Adatkezelés célja

A fogászati kezeléssel összefüggésben az Üzemeltető által végzett adatkezelések célja:
fogászati kezelésre jelentkezés,
A jelentkezők részére havi tájékoztatók, emlékeztetők és kezelési időpont küldése a fogászati kezeléssel kapcsolatban (például technikai jellegű üzenetek, a fogászati kezelés módosulásával kapcsolatos információk stb.).

3. Adatkezelés jogalapja

A fogászati kezeléssel jelentkezéssel kapcsolatban a személyes adatok megadása önkéntes.
A fogászati kezelés megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit és hozzájárulnak adataik kezeléséhez. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a weboldal minden oldaláról.

4. Adatkezelés időtartama

A fogászati kezelés igénybe vételével kapcsolatban megadott személyes adatokat az adat megadójának hozzájárulása alatt kezeljük addig, amíg az érintett nem kéri adatai törlését.
A hozzájárulás visszavonása, az adatok törlése bármikor kérhető az info@egressydental.hu címen.

5. Adatkezelő által kezelt személyes adatok

Az Üzemeltető egyértelműen jelzi a kötelezően megadandó (csillaggal jelölve) és opcionálisan megadandó adatokat. A kötelezően megadandó adatok szükségesek a fogászati kezelésre való jelentkezéshez, melyek az alábbiak: név, e-mail cím, telefonszám, megjegyzés.
A felhasználó természetesen hozhat olyan döntést, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, ez azonban azt eredményezheti, hogy a felhasználó a szolgáltatást nem veheti igénybe.

6. Adatbiztonság

Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az Üzemeltető köteles lenne a megkereső állami hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden jogszabályi feltétele adott, úgy a hatóság kérésének eleget tesz, mert azt nem tagadhatja meg. Ezt a szolgáltatás igénybe vevője (jelentkező) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni.

7. Jogok gyakorlása, jogorvoslat

A jelentkezők jogosultak személyes adataik kezeléséről, felhasználásáról tájékoztatást kérni az info@egressydental.hu e-mail címen. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást.

Az a jelentkező, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról tartalmazza.

Jogorvoslati lehetőséggel (bírósági eljárás mellett), vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: 06-1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen nyilatkozat tartalmát és fenntartja a jogot annak módosítására.

Szerzői jogok

A egressydental.hu oldalon található valamennyi információ, feljegyzés, tapasztalat-megosztás, képi és videoanyagok, valamint a honlap teljes szerkezete és annak minden eleme szellemi alkotásnak minősül és jogi védelem alatt áll, ezért azok bármilyen felhasználása, megjelenítése írásbeli engedélyhez kötött, amit előzetesen a honlap tulajdonosától kérhetnek.